Structuur en het stellen van grenzen

Structuur en grenzen stellen

Kinderen hebben structuur, grenzen en duidelijkheid nodig. Een vaststaande dagindeling en duidelijke regels geven hen rust, structuur, regelmaat, vertrouwen en houvast.

Over regels gesproken: belonen en straffen zijn hulpmiddelen, vinden wij. Bij KDV Doortje staan consequent handelen en duidelijkheid voorop: een kind moet weten waarvoor het beloond wordt of gestraft.

Straffen doen we overigens zo min mogelijk. Als een kind iets doet wat niet mag, dan wordt het eerst herhaaldelijk toegesproken en gewaarschuwd. Verandert er niets, dan wordt het kort apart op een stoeltje gezet om zijn gedrag te overdenken.

Daarna vraagt de pedagogisch medewerker het kind of het begrepen heeft waarom het apart zit. Als blijkt dat dat zo is, geeft zij het een knuffel of een aai over de bol en zet het kind zijn of haar bezigheden voort. Lichamelijk straffen is bij ons nooit geoorloofd!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Doortje?

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven
[dc_social_wall id="7810"]