Kinderdagverblijf Culemborg KDV De Vlindertjes

Heimanslaan – Terweijde
LRK nummer 130798253
Telefoonnummer: 0345-511513

In wijkcentrum De Saalamander, in Terweijde in Culemborg-Oost, openden we in september 2008 de deuren van deze tweede locatie van KDV Doortje. De Vlindertjes (kinderen van 0 tot en met 4 jaar) namen er hun intrek.

De locatie, die beschikt over een eigen grote buitenspeelplaats, is gevestigd aan de Heimanslaan 2 en dus vooral interessant voor de bewoners van dat deel van Culemborg, dat grenst aan de Weidsteeg, Weithusen en de N320 en vanuit de wijk de Hond.

Bij de Vlindertjes werken vaste pedagogisch medewerkers. Zij vormen een vast team, dat goed op elkaar is ingespeeld en ook heel veel gezinnen uit de Terweijde persoonlijk kent. Pluspunt is ook hier dus weer de sterke onderlinge communicatie… er kan snel worden ingespeeld op veranderende wensen en omstandigheden.

Bij de Vlindertjes is het elke dag feest. Zo wordt er veel geknutseld en gepicknickt bij mooi weer. Ze gaan samen op bezoek bij de Regenboogjes, of naar de bibliotheek. Zingend in de bolderkar naar winkelcentrum Terweijde om boodschappen te doen, lekker naar de kinderboerderij of een van de parken in de buurt.

Op elke locatie, en dus ook deze, zijn prachtige muurschilderingen aangebracht, geïnspireerd op de naam van de groep. De kinderen vinden het heerlijk om deze muurschilderingen te bekijken en te benoemen wat ze zien. Kortom de locatie is vol kleur ingericht om zo alle kinderen positief te prikkelen.

 

Onze voordelen

Kinderdagverblijf Doortje is ingericht met warme kleuren en hoekjes waarin ieder kind zijn of haar speelbehoefte kwijt kan. “Thuis bij Doortje”.
Bij kinderdagverblijf Doortje werken al jaren lang dezelfde pedagogisch medewerkers, zij zien meerdere kinderen uit één gezin opgroeien, best wel heel bijzonder! Dit biedt voor u en uw kindje structuur, veilig en geborgenheid. De leidsters op de groep kennen u en uw kindje goed om een echt verlengstuk te zijn op uw thuissituatie.
Kinderdagverblijf Doortje hanteert groepen van 0-4 jaar waarin kinderen zich aan elkaar op kunnen trekken en van elkaar kunnen leren net zoals in een echte thuissituatie, waar veel kinderen ook broertjes en zusjes hebben.  Dit creëert de mogelijkheid broertjes en zusjes bij elkaar op de groep te plaatsen.

Doortje-041

De Regenboogjes spelen regelmatig met de Vlindertjes. Ze zoeken elkaar met de bolderkar op locatie op, of maken gezamenlijke uitstapjes naar de kinderboerderij of speeltuin.

Knutselactiviteiten die alle kindjes ondernemen gericht aan een thema. Actief bezig zijn met het ontwikkelen van de fijne motoriek door te knutselen en spelenderwijs te leren over een thema. Bijvoorbeeld seizoenen, mijn lichaam of de brandweer. Het thema wijzigt per 6 weken.
Kinderdagverblijf Doortje vindt het meer dan belangrijk dat u als ouder weet wat uw kindjes zoal meegemaakt heeft op een dag. Zo zal de pedagogisch medewerker u aan het einde van de dag een boekje meegeven met daarin een verhaal over de gebeurtenissen en beleving van uw kindje.
Vanaf het 3e levensjaar is het mogelijk uw peuter deel te laten nemen aan ons peutervolgsysteem. Hier worden verschillende onderdelen getoetst als zijnde voorbereiding op het basisonderwijs. Hieruit blijkt of uw kindje zich goed genoeg ontwikkeld om de overstap te kunnen maken naar de basisschool. Mocht er spraken zijn van onvoldoende ontwikkeling wordt dit tijdig aangegeven bij de ouders om hier in samenwerking een verbeterslag op te kunnen maken. Persoonlijke aandacht voor het individu speelt hierin een hele grote rol van zowel ouders als pedagogisch medewerkers.

De locatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Doortje?

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven
[dc_social_wall id="7810"]