Wat doen wij op de groep?

Naast lekker spelen bij Doortje gebeurd er zoveel meer: uw kind is aan het ontdekken, zich aan het ontwikkelen, maakt vriendjes/vriendinnetjes, leert nieuwe woordjes en heeft de hele dag vooral veel plezier.

Ieder kind doet dit op zijn/haar niveau. Spelenderwijs leren!

Wij willen graag dat kinderen zich uitgedaagd voelen en waar ze soms met klein speelmateriaal kunnen spelen, of kunnen verven, maar ook rennen, huppelen en fietsen. Waar de poppen in bad worden gedaan of voor de fijne motoriek spelletjes aan tafel doen.

Voorbeelden van de activiteiten:

 • Verdieping in de verschillende thema’s
 • Stimuleren van fantasiespel d.m.v. vrij spelen
 • Individuele en groepsgerichte ontwikkelings activiteiten aanbieden
 • Samen spelen en werken
 • Stimuleren van zelfstandigheid
 • Ontplooien van creativiteit
 • Experimenteren van materialen
 • Taalontwikkeling d.m.v. kringgesprekken, praatplaten, rijmpjes en liedjes.
 • Leren uiten, benoemen en verwoorden
 • Verkennen van de wereld om hun heen
 • Grove motoriek door peutergym en dagelijks buitenspelen.

Hoe wordt dit vormgegeven

Dit alles wordt op een speelse manier aangeboden gericht op de belevingswereld van het kind en verwerkt in de verschillende thema’s. Wij werken locatiebreed met hetzelfde thema. Een themaperiode duurt minstens 6 weken zodat de pedagogisch medewerkers en de kinderen ruim tijd hebben om dieper op het onderwerp in te gaan.

Na elk thema is er een rustweek zodat de kinderen de tijd hebben om alles te laten bezinken. De activiteiten worden op verschillende weekdagen aangeboden zodat alle kinderen regelmatig kunnen deelnemen aan een activiteit. De activiteiten bestaan uit bijvoorbeeld: knutselen, spelletjes spelen, liedjes zingen, ook lezen de pedagogisch medewerkers boekjes voor die bij het thema horen.

Er is ook aandacht voor de Nederlandse taal door voor te lezen en met elkaar te praten over het thema. Alle onderdelen van kleuren, tellen, lichaamsdelen, tegenstellingen, vormen, fijne en grove motoriek worden in het thema verwerkt.

Onderdelen in een thema kunnen zijn: thematafel (of vensterbank), raamschildering en groepsversiering. Knutsels, attributen die bij het thema horen waar we over kunnen praten, (door benoemen van nieuwe woorden vergroten ze hun woordenschat). Nu denkt u vast: ja, maar mijn kind is nog maar 1,5, die heeft daar niets aan. Toch zien wij nieuwsgierige kinderen die aan tafel klimmen om te zien wat er gebeurt en zo kunnen zij ook al nieuwe dingen horen, zien en voelen.

Praktijkvoorbeeld met het thema de winter

Terwijl wij aan tafel zitten en een mooie sneeuwpop maken, komt er allerlei gesprekjes op gang. Is een sneeuwpop warm of koud? Welke kleur heeft zijn neus? Welke vorm is zijn buik? Welke sneeuwpop is groter? Wat gebeurt er als de zon schijnt? Hoeveel sneeuwpoppen zie je?

Terwijl wij lekker zitten te plakken en te kletsen: zijn er al heel wat ontwikkelingsgebieden langs gekomen. We hebben geteld, de kleuren herkend, vormen benoemd, we hebben woordbegrippen als groter en kleiner besproken, oorzaak en gevolg, we zijn met kleine motoriek bezig. We maken sociaal contact en we zijn met taalontwikkeling bezig.

Boven alles zijn wij met de hele groep lekker aan het genieten van alle leuke activiteiten.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Doortje?

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven
[dc_social_wall id="7810"]