“Thuis bij Doortje & Een verlengstuk op thuis”

Kinderdagverblijf Doortje is een kleinschalige, professionele organisatie, die opvang biedt aan kinderen van nul tot vier jaar op verticale groepen. Onze groepen zijn ingericht als huiskamers om de intimiteit en sfeer van thuis door te voeren in onze dagverblijven.

Bent u een gepassioneerd en gediplomeerd pedagogisch medewerker, een ster in uw vak? Voldoet u aan de genoemde verwachtingen? Stuur een open sollicitatie, u wordt altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek!

Oproepmedewerker met flexibele inzet

Wij verwachten:

 • Enthousiasme en passie voor kinderen
 • Ster zijn in het vak!
 • Flexibiliteit en creativiteit
 • Goede contactuele eigenschappen
 • SPW 3 of 4, of gerelateerd aan deze opleidingseisen
 • Ervaring in het werken met kinderen

De salariëring is volgens CAO Kinderopvang.

Een schriftelijke reactie voorzien van een CV kun je sturen naar:

KDV Doortje t.a.v. J.H. Pluim

Troelstrahof 10

4102 EP Culemborg

of per e-mail naar: joke.pluim@kdvdoortje.nl

 

Stage vacatures:

Stagebeleid KDV Doortje

Binnen Kinderdagverblijf Doortje is er de mogelijkheid gecreëerd om op iedere groep één stagiaire te begeleiden. Er zijn momenteel zeven groepen, waardoor wij de mogelijkheid kunnen bieden voor maximaal zeven stagiaires, afhankelijk van hun stagedagen. Er worden stageplekken aangeboden voor stagiaires met een BOL opleiding vanaf het 2e leerjaar op niveau Pedagogisch Werk 3 en 4 of hoger.

Er is maar 1 stagemogelijkheid: Beroeps Opleidende Leerweg

Stagiaires van de BOL opleiding staan altijd boventallig op de leidster planning aangezien ze nog geen volwaardige krachten zijn en ook niet als zodanig ingezet mogen worden. Ook niet in geval van ziekte of uitval van andere leidsters.

Beroeps Begeleidende Leerweg KDV Doortje biedt geen BBL-stages.

Stagebegeleiding

Stagiaires binnen het kinderdagverblijf worden begeleid door een vaste leidster op de groep. Afhankelijk van de dagen waarop de stagiaire stage loopt wordt er beslist wie van de vaste leidster de begeleiding gaat doen. Onze voorkeur heeft één vaste begeleidster per stagiaire. Wij zijn een gecertificeerd, erkend werk en leerbedrijf en als zodanig geregistreerd door: Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn & Sport

Stageovereenkomst

Er wordt een overeenkomst opgesteld op basis van de stageovereenkomst van de school. Deze wordt door de stagiaire ondertekend. Hiermee verbindt de stagiaire zich aan het pedagogisch beleid en tevens aan de visie van het kinderdagverblijf ten opzichte van stagiaires.

Als Kinderdagverblijf Doortje streven we ernaar:

 • Minimaal 1 keer per 14 dagen met de stagiaire een begeleidingsgesprek te voeren waarin het functioneren van de stagiaire centraal staat.
 • Met de student de uitgevoerde activiteiten en de opdrachten van de opleiding te bespreken en voorzien van paraaf.
 • Dat de praktijkopleider de student helpt inzicht te krijgen in doelstelling, werkwijze en organisatie van de instelling.
 • Het afstemmen van de activiteiten op de exameneisen.
 • Het melden van langdurig verzuim.

Wat wordt er verwacht van de stagiaires:

 • Dat zij deelnemen aan alle activiteiten, die ten doel hebben een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling als pedagogisch medewerker, zoals
 1. Teamvergaderingen
 2. Studiedagen
 3. Activiteiten, aangegeven door de directeur