Oudercommissie

Advies en inspraak van ouders uit elke groep

De oudercommissie vergadert één keer in de 2 á 3 maanden. Dan worden lopende zaken gezamenlijk besproken. Ook wij leggen de oudercommissie onderwerpen voor… en natuurlijk bestaat die mogelijkheid ook voor alle ouders.

Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle stamgroepen. De oudercommissie bestaat mimimaal uit evenzoveel leden als het aantal stamgroepen dat het kinderopvangcentrum telt en maximaal 2 leden per stamgroep.  De OC heeft toegang tot alle relevante informatie, zoals ons pedagogisch beleidsplan, onze klachtenregeling en het oudercommissiereglement. Het e-mailadres van de oudercommissie is orkdvdoortje@gmail.com.

KDV Doortje telt 5 stamgroepen dus minimaal 5 OC leden met een maximum van 10 OC leden.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Doortje?

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven
[dc_social_wall id="7810"]