Veiligheid & Hygiëne

Het voorkomen van ziekte en ongelukken

Hygiëne en veiligheid zijn bij ons zeer belangrijk. Zo beperken we het risico op ziekte en ongelukken. We leren de kinderen bijvoorbeeld al vroeg dat het belangrijk is om op te ruimen en handen te wassen. Kinderen vinden het allemaal prachtig – vooral als we erbij zingen.

Kinderen in een kinderdagverblijf lopen nu eenmaal een verhoogd risico op infectiezieken. Niks abnormaals of ernstigs, maar we doen er wel alles aan om dat te voorkomen. Zo worden meubels, speelgoed, keuken en sanitair dagelijks ontsmet, net als flessen en spenen.

We werken conform de officiële hygiënecode voor kinderdagverblijven (HACCP), die ook bepaalt dat ouders hun kinderen een eigen fles of tuitbeker, slofjes en eventueel slaapzak of speen mee moeten geven. Vanuit dezelfde gedachte zijn bij het eten de slabbetjes standaard.

Maatregelen ter bevordering van veiligheid en hygiëne

Ons hygiëne- en veiligheidsbeleid voldoet aan alle wettelijke en gemeentelijke eisen. We worden elk jaar bezocht door de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), die ons controleert en haar bevindingen vastlegt in een openbaar (en bij ons opvraagbaar) inspectierapport.

Enkele maatregelen die wij treffen ter bevordering van de hygiëne en veiligheid:

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Doortje?

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven
[dc_social_wall id="7810"]