Kleinschalig zonder winstoogmerk

Werken met kinderen is onze roeping. We zijn dan ook geen commerciële oppasfabriek. We kennen zelfs geen winstoogmerk!

Veiligheid, warmte en knusheid: dát vinden we belangrijk. Onze groepen bestaan uit maximaal 12 kinderen (van 0 tot 4 jaar oud) en elke groep wordt begeleid door 2 vaste leidsters. Zoals het klokje thuis tikt, zo tikt het ook bij Doortje… dat is het idee.

Vaders en moeders kennen we persoonlijk. Want ook dát vinden we belangrijk: betrokkenheid van beide kanten. We communiceren niet alleen via schriftjes en ouderavonden, maar juist dagelijks, bij het brengen en halen geven wij een warme overdracht.

Oprichtster Dorothy Vreden informeert ouders graag persoonlijk over onze visie, uitgangspunten en de manier waarop we werken. Zij is ook contactpersoon als zich in het kader van de opvang onduidelijkheden, problemen of calamiteiten voordoen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Doortje?

Rondleiding aanvragen
Gratis inschrijven