Persoonlijk, korte lijnen & verlengstuk op thuis

Werken met kinderen is onze roeping, schakelen kort en snel tussen de behoefte van het kind en de wensen van de ouders.

Veiligheid, warmte en knusheid: dát vinden we belangrijk. Verticale groepen (van 0 tot 4 jaar) elke groep wordt begeleid door 2 a 3 vaste leidsters. Zoals het klokje thuis tikt, zo tikt het ook bij Doortje… Belangrijk hierin is open en transparante communicatie zowel van de pedagogisch medewerker als de ouders.

Vaders en moeders kennen we persoonlijk.  Dát vinden we belangrijk: betrokkenheid van beide kanten. We communiceren niet alleen via schriftjes en ouderavonden, maar juist dagelijks, bij het brengen en halen geven wij een warme overdracht.

Oprichtster Dorothy Vreden informeert ouders graag persoonlijk over onze visie, uitgangspunten en de manier waarop we werken. Zij is ook contactpersoon als zich in het kader van de opvang onduidelijkheden, problemen of calamiteiten voordoen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Doortje?

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven