Voorbereiding basis onderwijs

Wat bieden wij onze kinderen aan qua ontwikkeling ter voorbereiding op het basisonderwijs

Bij Kinderdagverblijf Doortje hebben wij een werkgroep “Voorschoolse educatie en knutselactiviteiten” samengesteld, waar van iedere groep een vaste pedagogisch medewerker aan deelneemt. Deze werkgroep komt één keer in de zes weken samen om een bijdrage te leveren aan het opzetten en bedenken van een thema met activiteiten voor de komende periode.

Tijdens dit overleg maken wij dankbaar gebruik van hun talenten en passie om zodoende een kwalitatief en fantastisch programma op te zetten voor al onze kinderen, zodat wij voor alle leeftijden gevarieerde activiteiten aan kunnen bieden ter stimulering van hun ontwikkelingsgebieden.

Onder het kopje “wat doen wij op de groep?” staat beschreven wat u zich hierbij voor kunt stellen.

Ons team is niet alleen maar liefdevol en gepassioneerd in het verzorgen van alle kinderen maar ook zeer gedreven en gekwalificeerd om kinderen en ouders/verzorgers te ondersteunen tijdens alle ontwikkelingsfases.  Dit doen wij met veel plezier en geduld.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Doortje?

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven
[dc_social_wall id="7810"]