Klachten en privacy

Open communicatie en De Geschillencommissie

We doen er alles aan om een relatie met de ouders (en hun kinderen) op te bouwen waarin zij zich bij klachten of ander ongenoegen niet geremd voelen deze – in alle openheid – te bespreken met onze leidsters, beleidsmedewerkers of directrice.

Vrijwel altijd komen we er samen dan wel uit. Mocht dat toch niet zo zijn (iets dat tot dusverre nog nooit is voorgekomen), dan kunnen zij contact opnemen met de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Meer informatie over de Geschillencommissie staat op www.degeschillencommissie.nl.

Kinderdagverblijf Doortje voldoet aan de regels van de wet op privacy en heeft een privacy policy en een AVG beleid.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Doortje?

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven
[dc_social_wall id="7810"]