Drukwerk

Openingstijden & Studiedagen & Feestdagen

Op al onze locaties gelden dezelfde openingstijden:

Standaard geopend vanaf 07.00 tot 18.15 uur.

Studiedag(en)

Kinderdagverblijf Doortje behoudt zich het recht om voor één of enkele dagen per jaar uw kindje(s) niet op te vangen ten behoeve van een gezamelijke studiedag voor onze pedagogisch medewerkers. Dit zodat wij de kwaliteit en veiligheid van de opvang ten alle tijden kunnen waarborgen. Tijdens deze dagen zullen de betalingen gehandhaafd blijven.

Feestdagen

Hieronder treft u de afwijkende openingstijden 2019;

2019   

1 januari Nieuwjaarsdag gesloten.

22 april tweede Paasdag gesloten.

30 mei Hemelvaartsdag gesloten.

10 juni tweede Pinksterdag gesloten.

5 december pakjesavond tot 18.00 uur geopend.

24 december kerstavond tot 15.00 uur geopend.

25 december eerste Kerstdag gesloten.

26 december tweede Kerstdag gesloten.

31 december Oudjaarsdag tot 15.00 uur geopend.