Vier ogen principe

Twee extra ogen of oren op ieder kind

De wet en regelgeving voor kinderdagverblijven wordt elk jaar gecontroleerd en zo nodig aangescherpt door de GGD. Zo moeten wij bijvoorbeeld voldoen aan het vierogenprincipe. Hoe wij dit doen, is afhankelijk van de mogelijkheden van de locatie en van de afspraken die hierover gemaakt worden met de oudercommissie. Kinderdagverblijf Doortje voldoet aan alle kwaliteitseisen die de GGD stelt, dit kunt u terug lezen in onze jaarlijkse inspectierapporten. Deze zijn in te zien via www.lrkp.nl 

Het vierogenprincipe garandeert de mogelijkheid dat er, naast de leid(st)er, nog een andere volwassene meekijkt of -luistert. Afspraken worden vastgelegd en ondertekend door de leden van de oudercommissie. Bij ons gaat het om de volgende punten:

– Bij KDV Doortje zijn op alle groepen babyfoons aanwezig
– Bij KDV Doortje wordt een zeer selectief personeels- en stagebeleid gevoerd
– Bij KDV Doortje worden alleen stagiaires van niveau 3 en 4 ingezet
– Bij KDV Doortje wordt bij alle groepen een open deurenbeleid gevoerd
– Bij KDV Doortje hebben alle toiletruimten ramen.
– Bij KDV Doortje zijn de verschoonruimten gesitueerd op of zichtbaar vanaf de groep
– Bij KDV Doortje beschikt iedere medewerker over een recente VOG-verklaring
– Bij KDV Doortje heerst een open aanspreekcultuur
– Bij KDV Doortje is oprichtster Dorothy dagelijks volop aanwezig om de kwaliteit te bewaken
– Bij KDV Doortje is op elke groep camera toezicht
– Bij KDV Doortje lopen kantoormedewerkers regelmatig de groepen binnen voor diverse zaken
– Bij KDV Doortje worden regelmatig oudergesprekken georganiseerd
– Bij KDV Doortje bestaat de mogelijkheid om gedurende de hele dag kinderen te brengen en halen

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Doortje?

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven
[dc_social_wall id="7810"]