Betrokkenheid ouders

Wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen is de basis van een stevig fundament en 

Betrokkenheid van ouders vinden we fantastisch en noodzakelijk. Want hoe meer contact en overleg tussen ons en de ouders, hoe beter wij kunnen aansluiten op thuis. 

Hoe meer wij weten van uw kindje, hoe beter we hen kunnen begeleiden. Omgekeerd willen ouders altijd graag weten hoe hun kinderen hun tijd bij Doortje ervaren en wat zij voor een ontwikkeling doormaken. De wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen vormt een stevig fundament. Dat uit zich in bijvoorbeeld:

– Een warme overdracht tussen ouder en pedagogisch medewerker bij het halen en brengen van uw kind
– Ouders die een dagje meedraait op de groep
– De oudercommissie die activiteiten en informatiebijeenkomsten organiseert
– Doortjes nieuwsbrief, met eens in de twee maanden alle weetjes over de ontwikkelingen binnen Doortje.
– De thema-avonden voor ouders waarbij we gastsprekers uitnodigen
– Ouderavonden met in 10-minutengesprekken

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Doortje?

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven
[dc_social_wall id="7810"]