Ontwikkeling van het kind

Emotionele veiligheid

Bij Kinderdagverblijf Doortje werken we met vaste pedagogisch medewerksters op de groep en in een speelomgeving waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Want hoewel elk kind uniek is, is dit de basisbehoefte van een ieder.

In de eerste jaren maakt een kind een enorme mentale groei door: van afhankelijke zuigeling tot kleuter die zichzelf aankleedt, verhalen vertelt en met andere kinderen speelt. Een kind dat zich emotioneel veilig voelt, ontwikkelt zich ook beter.

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet bij elk kind op dezelfde wijze. Dit maakt elk kind uniek en vraagt daarom om een persoonlijke en individuele aandacht voor eem ieder.

Sociale competentie

Bij KDV Doortje vinden we het erg belangrijk dat kinderen zich ook in sociaal opzicht goed ontwikkelen. Om dit te stimuleren, doen we veel dingen samen. Samen puzzelen, voorlezen, zingen, (kring)gesprekjes voeren en met poppen, auto’s of blokken spelen.

In de sociale ontwikkeling van een kind onderscheiden we verschillende fases, die zich bij elk kind in verschillende gedaanten en volgorde laten zien. Bij KDV Doortje kennen we de verschillen. We stemmen dan ook elke activiteit zo veel mogelijk af op elk individueel kind.

Persoonlijke competentie

In de eerste levensjaren van een kind zijn veel ontwikkelgebieden te onderscheiden. Zoals de zintuigelijke, de motorische, de verstandelijke, de creatieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van taalvaardigheid en identiteit.

Voor elk gebied formuleerden wij vaste aandachtspunten, die voor onze pedagogisch medewerksters een duidelijke leidraad vormen bij het sturen op de ontwikkeling van persoonlijke competenties als bij het signaleren van problemen op dat vlak.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Doortje?

Rondleiding aanvragen
Direct inschrijven
[dc_social_wall id="7810"]